Senior

Seniorgrenen består af unge, der er blevet for “store” til at være Tropssepejder. En Seniorgren er som oftest selvstyrende da den består af unge voksne. Den har derfor som oftest heller ikke faste mødetider og dens aktiviteter afspejler sig i, at der her er tale om unge voksne. Gruppen forventer dog stadig, at alle Seniorgrenens aktiviteter er spejderrelaterede og at deres opførsel svarer hertil.

Klosterspejderne har desværre pt. ingen Seniorgren.