Runehuggererne

Runehuggerne

Hos Klosterspejderne har vi en voksengren ved navn Runehuggerne. Aldersgruppen her er 30+. Grenen blev dannet i 2001, da man der blev opfordret til at give personer der tidligere havde haft børn der havde været spejdere eller som var faldet for åremålsgrænsen i bestyrelsen, mulighed for at fortsætte hos Klosterspejderne. Der var en del, der syntes, at man stadig gerne ville have tilknytning til gruppen og være en del af den. Runehuggerne blev derfor oprettet og har siden fungeret som en form for “Klosterspejdernes Venner”.

Runehuggerne har ingen reel leder og alt sker efter indbyrdes aftale. Runehuggerne er siden 2001 blevet anset som en gren hos Klosterspejderne og behandles derfor også som sådan.

Årsprogram ses i Stafetten.